Get Adobe Flash player

       ด้วยสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๙  ร่วมกับคณะกรรมการองค์กรครูกลุ่ม ๙  ได้รับการประสานจากประธานองค์กรครูเครือข่ายประเทศไทย  ให้ไปเข้าหารือถึงแนวทางการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ในวันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕ <<รายละเอียดเอกสาร>>